Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

64. ForststyrelsenPDF-versio

2. Ändringar i grundkapitalet

Motiveringen till kapitlet ändras så att grundkapitalet kan höjas med 12,879 miljoner euro.

Förklaring:Enligt budgeten för 2018 kan grundkapitalet minskas med 1,003 miljoner euro. När Forststyrelsens grundkapital höjs med 13,882 miljoner euro på grund av överföringen av fastigheter från Naturresursinstitutet till Forststyrelsen, ökar grundkapitalet med 12,879 miljoner euro.

Överföringen av de fastigheter på sammanlagt 1 793 hektar som tidigare var i Naturresursinstitutets besittning till Forststyrelsen grundar sig på genomförandet av statens fastighetsstrategi. Enligt strategin ska statens egendom i form av jord-, skogs- och vattenområden koncentreras till Forststyrelsen. När överföringen har genomförts uppskattas Forststyrelsens grundkapital vid utgången av 2018 uppgå till 2 609,4 miljoner euro.

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 40 000
2018 budget 7 554 000
2017 bokslut 5 514 000
2016 bokslut 5 754 000