Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för 2016 återtas 1 440 000 euro.

Förklaring:Det anslag under momentet som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för 2016 behövs som en del av åtgärderna för främjande av livsmedelsexport och projekt för ökad internationalisering av livsmedelsföretag och ska användas för att trygga verksamhetsförutsättningarna för jordbruksproduktionen. För genomförandet av åtgärderna föreslås det att 1 440 000 euro, motsvarande det återtagna anslaget, tas in under moment 30.20.47.

Återtagandet av anslag har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2017 bokslut
2016 bokslut 35 000 000