Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att det 2018 får fattas beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 för 80 250 000 euro. Om en del av den bevillningsfullmakt för 2017 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2018.

Förklaring:Fullmakten har i statsbudgeten för 2018 dimensionerats till 67 500 000 euro. Fullmakten under momentet ökas med 12 750 000 euro. Av bevillningsfullmakten enligt budgetramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 (landsbygdsprogrammet) för åren 2015 och 2016 har sammanlagt 12 750 000 euro förblivit oanvänt. För att genomföra landsbygdsprogrammets åtgärder fullt ut behövs en ombudgetering av fullmakten.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (mn euro)

  2018 2019 2020 2021 2022— Sammanlagt
fr.o.m. 2018
             
Förbindelser som ingåtts före 2018 70,6 28,1 4,8 - - 103,5
Förbindelser 2018 1) 27,9 37,2 23,2 4,6 - 92,9
Utgifter sammanlagt 98,52) 65,3 28,0 4,6 - 196,4

1) I förbindelserna för 2018 har beaktats den fullmakt som överförs från föregående år.

2) År 2018 beräknas 23,2 miljoner euro av utgifterna bli finansierade med anslag som överförts från föregående år.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget 75 276 000
2017 bokslut 71 976 000
2016 bokslut 54 800 000