Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

01. Förvaltning och forskningPDF-versio

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 208 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 208 000
2018 budget 24 010 000
2017 bokslut 26 184 000
2016 bokslut 24 645 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 566 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 566 000
2018 budget 70 004 000
2017 bokslut 72 401 000
2016 bokslut 78 632 000