Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       70. Studiestöd
       80. Konst och kultur
            50. Vissa understöd

Statsbudgeten 2018

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)PDF-versio

Under momentet dras det av 717 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att undervisnings- och kulturministeriet får bevilja statsunderstöd till stiftelsen Saamelaismuseosäätiö för hyreskostnader för utbyggnaden av Samemuseet Siidas museibyggnad så att museets totala hyresutgifter på årsnivå uppgår till högst 1 311 000 euro från och med 2022.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 29.80.31 och föranleds av det ändrade förfarandet för finansieringen av kulturinstitutioner.


2018 I tilläggsb. -717 000
2018 budget 27 381 000
2017 bokslut 26 847 335
2016 bokslut 24 548 984