Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       70. Studiestöd
       80. Konst och kultur
            50. Vissa understöd

Statsbudgeten 2018

52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av konst (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till betalning av understöd för startkapitalet för Sodan ja rauhan keskus Muisti.

Förklaring:Tillägget föranleds av statsunderstöd för startkapital för Sodan ja rauhan keskus Muisti.


2018 I tilläggsb. 600 000
2018 budget 238 294 000
2017 bokslut 233 369 046
2016 bokslut 233 260 678