Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       70. Studiestöd
       80. Konst och kultur

Statsbudgeten 2018

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet dras det av 446 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas högst 18 100 000 euro till betalning av utgifter och understöd för reformerandet av lärarnas grundläggande utbildning och kompletterande utbildning och för genomförandet av programmet för kompletterande utbildning inom digital pedagogik och för kommunernas upphandling av kompletterande utbildning samt för specialiseringsutbildning för lärarpersonal och högst 18 300 000 euro till betalning av utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av studier som leder till högskoleexamen eller som består av delar av högskoleexamen för specialister inom IKT-branschen och andra branscher som lider av brist på arbetskraft, främjandet av nätverksbaserat samarbete mellan universiteten samt utvecklandet av en verksamhetsmodell för samarbete mellan universiteten inom det tekniska området i Sydvästra Finland.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 446 000 euro i överföring till moment 24.01.01 till utgifter för högskole- och forskningspolitiska experter och 10 000 000 euro i överföring till moment 29.01.02 till spetsprojektet Kompetens och utbildning för genomförande av programmet Den nya grundskolan och som tillägg 10 000 000 euro för genomförandet av studier som leder till högskoleexamen eller som består av delar av högskoleexamen för specialister inom IKT-branschen och andra branscher som lider av brist på arbetskraft i syfte att säkerställa tillgången på arbetskraft.

Undervisnings- och kulturministeriet inrättar tillsammans med utrikesministeriet ett Team Finland Knowledge-nätverk på sju stationeringsorter under 2018—2019.


2018 I tilläggsb. -446 000
2018 budget 142 821 000
2017 bokslut 110 981 000
2016 bokslut 55 712 700