Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       70. Studiestöd
       80. Konst och kultur

Statsbudgeten 2018

40. Högskoleundervisning och forskningPDF-versio

Fullmakt

Motiveringen till kapitlet ändras så att för Finlands Akademis forskningsprojekt som ska finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53 och för främjande av forskning som finansieras av Finlands Akademi får det 2018 ingås förbindelser till ett värde av 343 335 000 euro.

Förklaring:Tillägget på 7 000 euro till fullmakten föranleds av lönejusteringar. Motsvarande anslagsökning har beaktats under moment 29.40.51.

01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 84 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 84 000
2018 budget 11 605 000
2017 bokslut 12 081 000
2016 bokslut 12 821 000

02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 792 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 117 000 euro av lönejusteringar och 675 000 euro av ett pilotförsök med massdigitalisering av dokumentmaterial och förberedelser inför inledandet av projektet. Genom massdigitaliseringen genomförs statsrådets principbeslut av den 21 juni 2017 om att digitalisera dokumentmaterial och arkivera det endast i elektronisk form.


2018 I tilläggsb. 792 000
2018 budget 17 031 000
2017 bokslut 17 960 000
2016 bokslut 18 045 000

03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 5 000
2018 budget 1 113 000
2017 bokslut 1 145 000
2016 bokslut 1 260 000

04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 8 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 8 000
2018 budget 1 648 000
2017 bokslut 1 681 000
2016 bokslut 1 733 000

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av 446 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas högst 18 100 000 euro till betalning av utgifter och understöd för reformerandet av lärarnas grundläggande utbildning och kompletterande utbildning och för genomförandet av programmet för kompletterande utbildning inom digital pedagogik och för kommunernas upphandling av kompletterande utbildning samt för specialiseringsutbildning för lärarpersonal och högst 18 300 000 euro till betalning av utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av studier som leder till högskoleexamen eller som består av delar av högskoleexamen för specialister inom IKT-branschen och andra branscher som lider av brist på arbetskraft, främjandet av nätverksbaserat samarbete mellan universiteten samt utvecklandet av en verksamhetsmodell för samarbete mellan universiteten inom det tekniska området i Sydvästra Finland.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 446 000 euro i överföring till moment 24.01.01 till utgifter för högskole- och forskningspolitiska experter och 10 000 000 euro i överföring till moment 29.01.02 till spetsprojektet Kompetens och utbildning för genomförande av programmet Den nya grundskolan och som tillägg 10 000 000 euro för genomförandet av studier som leder till högskoleexamen eller som består av delar av högskoleexamen för specialister inom IKT-branschen och andra branscher som lider av brist på arbetskraft i syfte att säkerställa tillgången på arbetskraft.

Undervisnings- och kulturministeriet inrättar tillsammans med utrikesministeriet ett Team Finland Knowledge-nätverk på sju stationeringsorter under 2018—2019.


2018 I tilläggsb. -446 000
2018 budget 142 821 000
2017 bokslut 110 981 000
2016 bokslut 55 712 700

51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 7 000
2018 budget 276 665 000
2017 bokslut 221 609 869
2016 bokslut 227 586 816