Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

20. YrkesutbildningPDF-versio

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 42 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 42 000
2018 budget 7 930 000
2017 bokslut 7 975 000
2016 bokslut 8 171 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 16 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas ett belopp av 764 044 000 euro till basfinansiering och prestationsbaserad finansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen är högst 179 000 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför sig till utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 6 500 studerandeår.

Förklaring:Tillägget föranleds av genomförandet av ett pilotförsök av engångsnatur som gäller yrkeskompetens, där målsättningen är att skapa en modell för att möjliggöra branschbyte genom skräddarsydd utbildning. Det görs även en satsning på utbildning för att förbättra kunnandet hos personer med svaga grundläggande färdigheter.


2018 I tilläggsb. 16 000 000
2018 budget 774 071 000
2017 bokslut 716 534 669
2016 bokslut 717 763 091