Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       70. Studiestöd
       80. Konst och kultur

Statsbudgeten 2018

10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhetPDF-versio

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 307 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 307 000
2018 budget 41 254 000
2017 bokslut 42 183 000
2016 bokslut 43 082 000

20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas högst 26 300 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av påskyndande av införandet av digitala läromedel, försök och utveckling inom digitalt lärande, språkförsök, främjande av den grundläggande konstundervisningens tillgänglighet samt pilotförsök med tutorlärarmodellen inom gymnasieutbildningen under läsår 2018—2019.

Förklaring:Tillägget föranleds av det pilotförsök som inleds för att sporra läroanstalter på andra stadiet att utveckla lösningar för sänkta kostnader för läromedel.

Ändringen av motiveringen föranleds av pilotförsöket med tutorlärarmodellen inom gymnasieutbildningen.


2018 I tilläggsb. 2 000 000
2018 budget 39 557 000
2017 bokslut 34 016 000
2016 bokslut 18 096 950

31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas högst 7 418 000 euro till understöd enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998).

Dessutom ändras fördelningen av enheter som berättigar till statsandel enligt följande:

Enheter som berättigar till statsandel

  maximibelopp enhet
     
Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 1 714 234 undervisningstimme
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader 248 708 studerandevecka
Statsandel för studiecentralers driftskostnader 159 871 undervisningstimme
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader 53 756 undervisningstimme

Förklaring:Av tillägget riktas 5 000 000 euro till utbildning som stöder genomförandet av programmet för artificiell intelligens i samband med stärkandet av den digitala kompetensen, 2 000 000 euro till utökande av antalet undervisningstimmar för möjliggörande av tillräcklig undervisning i läs- och skrivkunskap och finska/svenska samt 2 000 000 euro till att förbättra kunnandet hos personer med svaga grundläggande färdigheter genom utbildning som grundar sig på en personlig studieplan och som finansieras med studiesedel.


2018 I tilläggsb. 9 000 000
2018 budget 152 433 000
2017 bokslut 145 499 667
2016 bokslut 157 610 744