Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       70. Studiestöd
       80. Konst och kultur

Statsbudgeten 2018

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdetPDF-versio

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 142 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 192 000 euro för lönejusteringar och som avdrag en överföring på 50 000 euro till moment 23.01.01 för organisering av ministeriernas arkiv.


2018 I tilläggsb. 142 000
2018 budget 17 672 000
2017 bokslut 19 674 000
2016 bokslut 19 731 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 10 266 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget även får användas 10 000 000 euro till stöd för genomförandet av Grundskoleforumets mål och åtgärder för en jämställd grundskola på olika nivåer inom spetsprojektet Kompetens och utbildning och 80 000 euro till betalning av utgifter för Euroguidance-verksamheten.

Förklaring:Av tillägget föranleds 186 000 euro av lönejusteringar, 80 000 euro av en överföring från moment 32.30.01 för Euroguidance-verksamheten och 10 000 000 euro av en överföring från moment 29.40.20 till spetsprojektet Kompetens och utbildning för genomförande av programmet Den nya grundskolan.


2018 I tilläggsb. 10 266 000
2018 budget 58 458 000
2017 bokslut 60 205 000
2016 bokslut 59 793 030

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 36 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas

1) till ett belopp av högst 3 655 000 euro till betalning av omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering

2) till ett belopp av högst 3 834 000 euro till betalning av omkostnader för studentexamensnämndens kansli.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 36 000
2018 budget 7 453 000
2017 bokslut 6 972 000
2016 bokslut 6 345 270

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av det internationella temaåret för vintersport 2019.

Förklaring:Tillägget föranleds av genomförande och samordning av åtgärder för Finlands och Kinas gemensamma temaår för vintersport.


2018 I tilläggsb. 300 000
2018 budget 3 058 000
2017 bokslut 3 058 000
2016 bokslut 3 543 000

53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 300 000 euro.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 29.70.55 och föranleds av att rätten till studiestöd utvidgas till studerande som passerat läropliktsåldern.


2018 I tilläggsb. -300 000
2018 budget 8 090 000
2017 bokslut 8 090 000
2016 bokslut 2 190 000