Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       30. Åklagarna
       50. Valutgifter

Statsbudgeten 2018

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 557 000 euro.

Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2017 återtas dessutom 291 049,19 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.

Återtagandet av anslag föranleds av att 291 049,19 euro i utgifter för intressebevakningens köpta tjänster som ska bokföras under moment 25.10.04 år 2017 felaktigt bokfördes under moment 25.01.20.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.


2018 I tilläggsb. 557 000
2018 budget 65 052 000
2017 bokslut 61 152 000
2016 bokslut 61 849 000