Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       30. Åklagarna
       50. Valutgifter

Statsbudgeten 2018

10. Domstolar och rättshjälpPDF-versio

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 123 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 73 000 euro av lönejusteringar medan 50 000 euro är en överföring från moment 25.10.03 för utgifter som föranleds av databanksprojektets (AIPA) infrastruktur för rättegångssalar.


2018 I tilläggsb. 123 000
2018 budget 8 544 000
2017 bokslut 8 627 000
2016 bokslut 8 968 000

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 115 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 115 000
2018 budget 13 447 000
2017 bokslut 12 709 000
2016 bokslut 15 319 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 940 000 euro.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktas 1 990 000 euro för lönejusteringar och som avdrag 50 000 euro i överföring till moment 25.10.01 för utgifter som föranleds högsta domstolen för databanksprojektets (AIPA) infrastruktur för rättegångssalar.


2018 I tilläggsb. 1 940 000
2018 budget 250 075 000
2017 bokslut 256 497 000
2016 bokslut 261 138 000

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 557 000 euro.

Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2017 återtas dessutom 291 049,19 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.

Återtagandet av anslag föranleds av att 291 049,19 euro i utgifter för intressebevakningens köpta tjänster som ska bokföras under moment 25.10.04 år 2017 felaktigt bokfördes under moment 25.01.20.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.


2018 I tilläggsb. 557 000
2018 budget 65 052 000
2017 bokslut 61 152 000
2016 bokslut 61 849 000