Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

01. Ministeriet och förvaltningenPDF-versio

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas för demokratipriser.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 190 000 euro för lönejusteringar och en överföring på 90 000 euro från moment 28.70.20 för projektet automatisk anonymisering och innehållsbeskrivning av dokument som innehåller personuppgifter samt som avdrag en överföring på 30 000 euro till moment 25.01.50 för tryggande av verksamhetsförutsättningarna för Opinionsnämnden för massmedier.


2018 I tilläggsb. 250 000
2018 budget 19 988 000
2017 bokslut 20 357 000
2016 bokslut 21 428 000

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 66 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 66 000
2018 budget 7 961 000
2017 bokslut 7 288 000
2016 bokslut 7 408 000

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 46 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 46 000
2018 budget 9 530 000
2017 bokslut 8 301 000
2016 bokslut 7 290 000

50. Understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (1 000 euro)

   
Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 4 855
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 3 317
Övriga understöd (högst) 220
Sammanlagt 8 392

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 25.10.01 för tryggande av verksamhetsförutsättningarna för Opinionsnämnden för massmedier. Tillägget tas in under punkten Övriga understöd i dispositionsplanen.


2018 I tilläggsb. 30 000
2018 budget 8 362 000
2017 bokslut 8 323 099
2016 bokslut 6 165 130