Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

10. Övriga skatterPDF-versio

03. Bilskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 65 000 000 euro.

Förklaring:Intäktskalkylen höjs av att CO2-utsläppen för nya bilar inte har sjunkit i den takt som antagits, vilket lett till att den faktiska genomsnittliga skatten på nya bilar har varit högre än i prognoserna. Dessutom påverkas den prognostiserade ökningen av antalet beskattade bilar av en positivare bedömning av hur den privata konsumtionen kommer att utvecklas.

I intäktskalkylen har beaktats det gradvisa slopandet av bilskattestödet för taxibilar fr.o.m. den 1 juli 2018. Till följd av att skattestödet minskar beräknas intäkterna av bilskatten öka med ca 2 miljoner euro.


2018 I tilläggsb. 65 000 000
2018 budget 911 000 000
2017 bokslut 977 138 446
2016 bokslut 963 541 452