Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

04. Skatter och avgifter på grund av omsättningPDF-versio

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 109 000 000 euro.

Förklaring:Bedömningarna av hur det ekonomiska läget och den privata konsumtionen kommer att utvecklas har förbättrats jämfört med den tidigare prognosen.


2018 I tilläggsb. 109 000 000
2018 budget 17 911 000 000
2017 bokslut 17 547 147 195
2016 bokslut 17 106 964 879