Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 78 000 euro.

Förklaring:I anslagsändringen har som tillägg beaktats 188 000 euro för lönejusteringar och som avdrag en överföring på 70 000 euro till moment 23.01.01 för stöd för miljöministeriets anskaffningar och 40 000 euro för organisering av ministeriernas arkiv.


2018 I tilläggsb. 78 000
2018 budget 26 456 000
2017 bokslut 27 472 000
2016 bokslut 28 397 000