Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

01. Miljöförvaltningens omkostnaderPDF-versio

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 78 000 euro.

Förklaring:I anslagsändringen har som tillägg beaktats 188 000 euro för lönejusteringar och som avdrag en överföring på 70 000 euro till moment 23.01.01 för stöd för miljöministeriets anskaffningar och 40 000 euro för organisering av ministeriernas arkiv.


2018 I tilläggsb. 78 000
2018 budget 26 456 000
2017 bokslut 27 472 000
2016 bokslut 28 397 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 714 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 214 000 euro av lönejusteringar och 500 000 euro av flyttkostnader när Finlands miljöcentrals verksamhet koncentreras till Vik.


2018 I tilläggsb. 714 000
2018 budget 22 337 000
2017 bokslut 25 878 000
2016 bokslut 29 815 000

65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro.

Förklaring:Av tillägget utgör 100 000 euro en överföring från moment 35.10.61 för att öka understöden till organisationer.

Håll Skärgården Ren - Pidä Saaristo Siistinä rf arbetar med miljövård i skärgårdsområdena. Föreningens servicebåt med besättning sköter på Saimens område de utfärdshamnar som ägs av ca 70 kommuner, städer, rekreationsområdesstiftelser eller rekreationsområdesföreningar. Av tillägget föranleds 50 000 euro av anskaffningen av ett fartyg som lämpar sig för användning i Vuoksens vattendragsområde. Det uppskattade anskaffningspriset är totalt 1,2 miljoner euro. Det är omöjligt att i sin helhet finansiera investeringen med hjälp av föreningens basfinansiering.


2018 I tilläggsb. 600 000
2018 budget 1 835 000
2017 bokslut 2 280 000
2016 bokslut 1 734 000