Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till utgifter för utveckling, införande och drift av informationssystemet för medling vid brott och tvister samt för anställning av personal motsvarande högst ett årsverke vid Institutet för hälsa och välfärd i uppgifter som gäller drift och utveckling av informationssystemet för medling.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget 6 850 000
2017 bokslut 6 300 000
2016 bokslut 6 300 000