Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring

Statsbudgeten 2018

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 613 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 113 000 euro av lönejusteringar och 1 500 000 euro av täckandet av de ökade kostnaderna för utomstående hälso- och sjukvårdstjänster, läkemedel och förbrukningsartiklar, varav 1 000 000 euro är en överföring från moment 33.70.20.


2018 I tilläggsb. 1 613 000
2018 budget 16 878 000
2017 bokslut 16 605 000
2016 bokslut 16 522 000