Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
            89. Aktieförvärv
       60. Energipolitik

Statsbudgeten 2018

89. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 46 000 000 euro.

Anslaget får användas för att höja Suomen Malmijalostus Oy:s eget kapital.

Förklaring:Staten äger Suomen Malmijalostus Oy, som tidigare verkat under namnet Terrafame Group Ab. Bolagets syfte är att verka som minoritets- eller majoritetsägare i bolag som ingår i gruv- och ackumulatorsklustret, vilket innebär att Terrafame Group Ab:s verksamhetsmandat utvidgas från ägandet av Terrafame Ab och andra uppgifter i samband med Terrafame Ab till att omfatta ägande och utvecklingsuppgifter inom gruv- och ackumulatorsklustret i ett större perspektiv.

Avsikten är att statens ägande i bolag som ingår i gruv- och ackumulatorsklustret ska koncentreras till det nya bolaget, som har ett mera omfattande verksamhetsmandat. I inledningsskedet ska tre bolag som ingår i Finlands Industriinvestering Ab:s investeringsportfölj överföras i det nya bolagets ägo och det ska kapitaliseras med 46 000 000 euro som ska användas för kapitalisering av dessa och nya bolag inom gruv- och ackumulatorsklustret och för utgifter i samband med detta. På motsvarande sätt intäktsförs till staten de medel på 16 000 000 euro som i den första tilläggsbudgeten för 2012 beviljats Finlands Industriinvestering Ab för investeringsprogrammet som avser gruvprojekt och som inte investerats samt återtas det anslag på 30 000 000 euro som i budgeten för 2016 tidigare budgeterats för kapitalisering av Finlands Industriinvestering Ab.


2018 I tilläggsb. 46 000 000
2017 bokslut 100 000 000
2016 bokslut 182 500 000