Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
            89. Aktieförvärv
       60. Energipolitik

Statsbudgeten 2018

88. Kapitalinvestering i Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.

Anslaget får användas till att höja Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s eget kapital för att användas till betalning av ett investeringsåtagande i en fond för överföring av teknik. Statens deltagande förutsätter att Europeiska investeringsfonden investerar minst 50 % i fonden och att alla aktörer investerar i fonden på lika villkor. Kapitalet återbetalas till staten när fonden upplöses. Om fondkapitalet helt eller delvis går förlorat, är VTT inte skyldig att återbetala kapitalet till staten till dessa delar.

Förklaring:Den fond för överföring av teknik som ska inrättas främjar överföring och kommersialisering av teknik som utvecklats vid VTT och vid finländska universitet och forskningsinstitut samt uppkomsten av forsknings- och vetenskapsbaserade företag i Finland. Finansiering kan också riktas till stärkande av nystartade företags kapitalinvesteringsduglighet.

Den nya fonden förvaltas av ett privat förvaltningsbolag och målet är att det under de närmaste fem åren ska göra 25 investeringar i nystartade forskningsbaserade företag som söker internationell tillväxt.


2018 I tilläggsb. 15 000 000
2016 bokslut 4 182 358