Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2018

45. Stöd till den allmänna nyhets- och aktualitetsverksamheten och den nationella nyhetsbyråverksamheten (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.

Förklaring:Tillägget riktas till ett tillfälligt ekonomiskt stöd till FNB för nationell nyhetsbyråverksamhet, som behövs på grund av förändringen på mediefältet samt för att möta de utmaningar som en kommersiell högklassig och tillförlitlig nyhetsverksamhet står inför i den nuvarande omvärlden.

Den nationella nyhetsbyrån bör förnya sig. Villkoret för stödet är en plan för stabilisering av bolagets ekonomi samt ett förslag om hur nyhetsbyråverksamheten kan gagna det finländska mediefältet i stort bland annat genom att utveckla robotiken och artificiell intelligens.

Kommunikationsministeriet ansvarar för beviljandet av stödet och för tillsynen över det. Ministeriet fastställer de närmare kriterierna, villkoren och förutsättningarna för beviljande av stöd.

Momentets rubrik har ändrats.


2018 I tilläggsb. 1 500 000
2018 budget 2 000 000
2017 bokslut 1 000 000