Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2018

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikationPDF-versio

01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 66 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 66 000
2018 budget 13 156 000
2017 bokslut 11 049 000
2016 bokslut 10 490 256

45. Stöd till den allmänna nyhets- och aktualitetsverksamheten och den nationella nyhetsbyråverksamheten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.

Förklaring:Tillägget riktas till ett tillfälligt ekonomiskt stöd till FNB för nationell nyhetsbyråverksamhet, som behövs på grund av förändringen på mediefältet samt för att möta de utmaningar som en kommersiell högklassig och tillförlitlig nyhetsverksamhet står inför i den nuvarande omvärlden.

Den nationella nyhetsbyrån bör förnya sig. Villkoret för stödet är en plan för stabilisering av bolagets ekonomi samt ett förslag om hur nyhetsbyråverksamheten kan gagna det finländska mediefältet i stort bland annat genom att utveckla robotiken och artificiell intelligens.

Kommunikationsministeriet ansvarar för beviljandet av stödet och för tillsynen över det. Ministeriet fastställer de närmare kriterierna, villkoren och förutsättningarna för beviljande av stöd.

Momentets rubrik har ändrats.


2018 I tilläggsb. 1 500 000
2018 budget 2 000 000
2017 bokslut 1 000 000

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 13 142 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statligt stöd som beviljas av Kommunikationsverket i enlighet med lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden.

Förklaring:Tillägget föranleds av att bredbandsprojekten genomförts långsammare än beräknat och av att tyngdpunkten i anslagsanvändningen till skillnad från de ursprungliga bedömningarna ligger på de sista åren av projektet.


2018 I tilläggsb. 13 142 000
2018 budget
2017 bokslut 7 643 000
2016 bokslut 14 296 000