Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2018

66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet dras det av 2 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till förbindelsefartygstjänster i skärgården på ruttområdena Kotka—Pyttis och Hitis, till konsumtionsutgifter, redogörelser och information som föranleds av dessa tjänster samt till reparation av de bryggor som används för skärgårdens förbindelsefartygstrafik på ruttområdena Kotka—Pyttis och Hitis.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 31.30.64. Anslaget kan omfördelas eftersom kostnadsutvecklingen i fråga om avtal om transportservice har varit klart måttligare än väntat.

Genom överföringen och kompletteringen av motiveringen tryggas en tillräcklig finansiering under båda momenten med beaktande av de årliga index- och bränslehöjningarna inom avtalen om transportservice och genomförandet av obligatoriska brygginvesteringar.


2018 I tilläggsb. -2 000 000
2018 budget 5 303 000
2017 bokslut 5 303 000
2016 bokslut 5 303 000