Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2018

64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att den fullmakt att med långvariga avtal köpa tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården som beviljades i budgeten för 2017 får användas till att ingå avtal om tjänster inom förbindelsefartygstrafik till den del fullmakten ännu inte har utnyttjats.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 31.30.66 för anskaffning av avtalsenliga tjänster inom förbindelsefartygstrafiken, fortsatta brygginvesteringar och beredskap för andra överraskande utgiftsposter.

I budgeten för 2017 beviljades under momentet en fullmakt att ingå avtal för köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken till ett belopp av högst 10 700 000 euro. Genom fullmakten tryggas servicen på rutterna i norra Nagu och Rimito. Upphandlingen kunde inte inledas under 2017 och i statsbudgeten för 2018 saknades anteckning om fullmakt. Avtal om köp av transporttjänster kan inte undertecknas utan fullmakt.


2018 I tilläggsb. 2 000 000
2018 budget 12 683 000
2017 bokslut 12 990 000
2016 bokslut 12 500 000