Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet dras det av 156 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 160 000 euro i lönejusteringar och som avdrag 316 000 euro på grund av den sänkta tillsynsavgiften för flygtrafiken. Tillsynsavgiften sänks från 1,20 euro till 1,00 euro den 1 juli 2018.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till sänkning av tillsynsavgiften för flygtrafiken.


2018 I tilläggsb. -156 000
2018 budget 46 953 000
2017 bokslut 46 784 000
2016 bokslut 47 703 000