Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       40. Naturresursekonomi
       64. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2018

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)PDF-versio

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till räntestödsutgifter för produktionsavgifter för socker och isoglukos som återbärs på basis av rådets förordning (EU) 2018/264.

Förklaring:Kompletteringen av motiveringen till momentet gör det möjligt att använda anslaget till att betala räntestödsutgifter i samband med återbäring av produktionsavgifter för socker och isoglukos. Europeiska unionens domstol har fastställt att räntorna ska betalas med nationella medel. Ränta enligt de slutliga beräkningarna betalas till Sucros Ab, sockerbetsförsäljare och Finska Socker Ab. Medlemsstaterna kan ansöka om återbetalning av ränteutgifterna hos kommissionen.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget 531 130 000
2017 bokslut 533 706 680
2016 bokslut 587 810 345