Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       40. Naturresursekonomi
       64. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2018

02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 474 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas högst 1 000 000 euro till en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syftar till att upptäcka och följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas.

Förklaring:Av tillägget föranleds 278 000 euro av lönejusteringar och 1 196 000 euro av en överföring från moment 28.70.20 för projektet Hantering av hälsan hos djur (ELTE).

Prisstödet för avgiftsbelagda djurundersökningar höjs med 424 000 euro. I syfte att upptäcka djursjukdomar som ska bekämpas och nya, farliga djursjukdomar samt i syfte att övervaka förekomsten av endemiska djursjukdomar behövs det prover från sjuka djur. För att det vid undersökningarna av djursjukdomar ska vara möjligt att få en med tanke på övervakningen tillräcklig mängd prover förutsätts det att djurens ägare eller veterinärerna på eget initiativ sänder in prover. Om kostnaderna för undersökningen tas ut till fullt belopp av den som sänder in proverna minskar antalet prover avsevärt, och därför är det motiverat med ett prisstöd.


2018 I tilläggsb. 1 474 000
2018 budget 38 125 000
2017 bokslut 40 262 000
2016 bokslut 41 927 000