Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2018

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 252 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 215 000 euro av kostnader för ändringar i informationssystemen till följd av ändringar i moderskapslagen och 37 000 euro av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 252 000
2018 budget 33 469 000
2017 bokslut 10 060 000
2016 bokslut 7 623 000