Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
            88. Senatfastigheter

Statsbudgeten 2018

88. SenatfastigheterPDF-versio

4. Fullmakter

Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att till Kiinteistö Oy Helsingin Haartmaninkatu 1 överlåta fastighet nr 91-15-529-6 jämte byggnader i stadsdelen Mejlans i Helsingfors stad för en köpesumma på 15 miljoner euro samt i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer.

Förklaring:Den fastighetsförmögenhet som fullmakten gäller är belägen i Helsingfors stad i stadsdelen Mejlans. Under försäljningsprocessen, som baserade sig på öppet anbudsförfarande, var det högsta och valda budet på fastighetsförmögenheten 15 miljoner euro, vilket motsvarar fastighetens verkliga värde. Köpare är Kiinteistö Oy Helsingin Haartmaninkatu 1, vars hela aktiestock ägs av Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut