Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

40. InvandringPDF-versio

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 355 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 355 000
2018 budget 49 395 000
2017 bokslut 57 850 000
2016 bokslut 83 786 000

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget i fråga om förskottsuttagen och utjämningen av dem budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget har budgeterats enligt principen om betalningsbeslut. Fördelningsgrunden preciseras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut endast i fråga om förskottsuttagen och utjämningen av dem.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget 137 594 000
2017 bokslut 210 296 423
2016 bokslut 529 814 155

22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av överföringsutgifter i samband med understödjande av återresa.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:Under momentet betalas konsumtionsutgifter och överföringsutgifter. Anslaget har budgeterats enligt principen om betalningsbeslut. Fördelningsgrunden preciseras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut endast i fråga om överföringsutgifterna, dvs. understöden.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget 6 800 000
2017 bokslut 8 800 000