Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att Polisstyrelsen berättigas att ingå avtal för genomförande av KEJO-projektet till ett belopp av högst 1 792 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av en ombudgetering av den tidigare fullmakten. För anskaffning av KEJO-systemet har i budgeten för 2013 beviljats en fullmakt på 15 000 000 euro och i tredje tilläggsbudgeten för 2014 en fullmakt på 5 000 000 euro, av vilka de utgifter som föranletts varit mindre än beräknat. För ingående av nya avtal som behövs för att gå vidare med projektet har i tredje tilläggsbudgeten för 2017 beviljats en ny fullmakt på 1 792 000 euro, som förblivit oanvänd i sin helhet på grund av att avtalen försenats.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget 1 000 000
2017 bokslut 5 792 000
2016 bokslut 12 922 000