Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 9 225 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 5 497 000 euro av lönejusteringar, 2 719 000 euro av nödvändiga anskaffningar av utrustning och anordningar på grund av EU-ordförandeskapet, 569 000 euro av utgifter i samband med tillfälliga lokaler för polishäktet i Jyväskylä och 300 000 euro av en utökning av antalet övervakningskamerasystem i hamnarna för att öka säkerheten inom fartygstrafiken.

Dessutom föranleds 140 000 euro av materielutgifter som hänger samman med det belopp som Oljeskyddsfonden beviljat 2017 och som intäktsförts under moment 12.26.99.


2018 I tilläggsb. 9 225 000
2018 budget 726 152 000
2017 bokslut 696 678 000
2016 bokslut 730 286 000