Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

01. FörvaltningPDF-versio

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 163 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 163 000
2018 budget 13 811 000
2017 bokslut 13 802 000
2016 bokslut 14 647 000

04. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 13 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 13 000
2018 budget 1 739 000
2017 bokslut 1 439 000
2016 bokslut 1 439 000

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av 3 680 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av att tidsplanen för inkomsterna från EU preciserats och av att periodiseringen av de utgifter som betalas med anledning av det gjorts om.


2018 I tilläggsb. -3 680 000
2018 budget 22 555 000
2017 bokslut 32 424 000
2016 bokslut 47 260 000