Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas för demokratipriser.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 190 000 euro för lönejusteringar och en överföring på 90 000 euro från moment 28.70.20 för projektet automatisk anonymisering och innehållsbeskrivning av dokument som innehåller personuppgifter samt som avdrag en överföring på 30 000 euro till moment 25.01.50 för tryggande av verksamhetsförutsättningarna för Opinionsnämnden för massmedier.


2018 I tilläggsb. 250 000
2018 budget 19 988 000
2017 bokslut 20 357 000
2016 bokslut 21 428 000