Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

10. KrishanteringPDF-versio

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)

Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

Dispositionsplan (euro)

     
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 1 990 000
05. Gemensamma utgifter 9 575 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 245 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 5 554 000
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 6 204 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 676 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 22 999 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 248 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 293 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 8 541 000
19. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 1 422 000
20. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF) 252 000
Sammanlagt   57 999 000

Förklaring:Från punkterna 11., 14., 16. och 18. i dispositionsplanen avdras sammanlagt 6 204 000 euro. Motsvarande insatsutgifter täcks med hjälp av poster för dessa insatser som överförts från budgeten för 2017. Ett anslag motsvarande avdragen överförs till punkt 09. som fogas till dispositionsplanen.

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

     
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering +6 204 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia -474 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon -2 429 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) -899 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak -2 402 000
Sammanlagt   -

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget 57 999 000
2017 bokslut 58 429 000
2016 bokslut 56 446 000