Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 001 000 euro.

Förklaring:Av tillägget utgör 136 000 euro en tilläggsresursering av behandlingen av visumansökningar från Kina oberoende av ort med sex viseringstjänstemän och en expert på olaglig invandring, 48 000 euro en tilläggsresursering av behandlingen av exporttillståndsansökningar, 121 000 euro en överföring från moment 24.30.66 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig inom undervisningssektorn vid Finlands ambassad i Kiev i Ukraina fr.o.m. den 1 augusti 2018, 110 000 euro en överföring från moment 26.30.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig inom räddningsverksamhet och krisberedskap vid Finlands ständiga representation i EU fr.o.m. den 1 augusti 2018, 97 000 euro en överföring från moment 28.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en finansattaché vid Finlands ständiga representation fr.o.m. den 1 september 2018, 446 000 euro en överföring från moment 29.40.20 för löneutgifter och andra utgifter för Team Finland Knowledge-sakkunniga vid Finlands ambassad i Buenos Aires i Argentina, Washington i Förenta Staterna och Singapore och 1 043 000 euro lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 2 001 000
2018 budget 219 488 000
2017 bokslut 220 760 000
2016 bokslut 224 930 000