Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

01. FörvaltningPDF-versio

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 157 000 euro.

Förklaring:Av tillägget utgör 245 000 euro en överföring från moment 33.01.01 för utgifter för anställning av en projektchef och en projektplanerare till TOIMI-projektet, 260 000 euro en överföring från moment 29.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 och 35.01.01 för organisering av ministeriernas arkiv, 70 000 euro en överföring från moment 35.01.01 för stöd för miljöministeriets anskaffningar, 1 615 000 euro en överföring från moment 28.70.20 för projektet för statsrådets gemensamma digitala skrivbord, 274 000 euro hyresutgifter för tillfälliga lokaler som temporärt står tomma på grund av att den grundliga renoveringen av statsrådsborgen fördröjts, 400 000 euro ministeriernas anskaffningsutgifter för säkerhetsutrustning, 130 000 euro utgifter för minnesmärket över president Mauno Koivisto, 700 000 euro för utgifter som föranleds av flyttningen av utrikesministeriets kommunikationscentral, 120 000 euro utgifter för statsrådets hybridanalysverksamhet och 343 000 euro lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 4 157 000
2018 budget 123 297 000
2017 bokslut 124 128 000
2016 bokslut 125 013 000

25. Sunda lokaler 2028 (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffningar och utredningar som föranleds av åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 samt för utgifter för samordning och främjande av åtgärderna och andra motsvarande utgifter

2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken för styrnings- och sakkunniguppgifter i anslutning till åtgärdsprogram.

Förklaring:Statsrådet fattade den 3 maj 2018 ett principbeslut om åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028. Syftet med åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 är att göra offentliga byggnader sundare och att effektivisera vården, behandlingen och rehabiliteringen av alla som lider av dåligt inomhusklimat. Under den tioåriga programperioden genomförs åtgärder för att i normal fastighetsskötsel etablera ett tillvägagångssätt där man regelbundet ser över byggnadernas tillstånd, hur väl de lämpar sig för sitt syfte samt användarnas erfarenheter. Situationen bedöms i ett multiprofessionellt samarbete. Anslaget under momentet används till stöd för genomförandet av åtgärdsprogrammet, såsom samordning, interaktion, kommunikation och utredningar vid statsrådets kansli och vid ministerierna. Syftet är att ta i bruk en elektronisk webbplattform som stöder nätverkssamarbete, öppen kommunikation och spridning av goda erfarenheter.


2018 I tilläggsb. 500 000