Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Poliisitoimi
       20. Rajavartiolaitos

Talousarvioesitys 2018

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 15 500 000 euroa.

Valtuus

Rajavartiolaitos oikeutetaan tekemään sopimuksia seitsemän meriveneen hankintaan liittyen siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 22 500 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Lisäys 3 300 000 euroa talousarvioesityksen 12 200 000 euroon nähden aiheutuu merivenehankinnasta syntyvistä kustannuksista. Seitsemän meriveneen hankinnan kokonaiskustannus on 22 500 000 euroa. EU:n komission ennakkopäätöksen mukaan kolmen veneen rahoittamiseen on mahdollista saada 8 100 000 euroa EU-rahoitusta. Tämä EU-rahoitus vähentää vastaavasti tulevien vuosien talousarviorahoituksen tarvetta. Venesarjalle haetaan Öljysuojarahaston rahoitusta yhteensä arviolta n. 4 000 000 euroa. Ennen tilauksen tekemistä varmistetaan hankinnan rahoituskelpoisuus ja pyritään varmistamaan Öljysuojarahaston rahoitus mahdollisimman pian.


2018 talousarvio 15 500 000
2017 III lisätalousarvio 4 241 000
2017 talousarvio 9 400 000
2016 tilinpäätös 10 996 000