Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

70. KotouttaminenPDF-versio

03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 061 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

2) enintään 770 000 euroa Kotouttamisen osaamiskeskuksen menoihin, kuten kotoutumisen, kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantaan, toimintamallien kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen, järjestöille ja muille toimijoille myönnettäviin avustuksiin kotoutumisen edistämiseen sekä muihin kotouttamispolitiikan toimeenpanoa ja vaikuttavuutta edistäviin menoihin.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 2) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 2).

Vähennys talousarvioesityksen 1 631 000 euroon nähden on 570 000 euroa, mistä 400 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille 32.30.01 maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen liittyviin tehtäviin ja 170 000 euroa siirrosta momentille 32.01.02 Work in Finland -sivuston päivittämiseen.


2018 talousarvio 1 061 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 1 631 000
2016 tilinpäätös 2 168 000

30. Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 243 104 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 3 821 000 euroa talousarvioesityksen 246 925 000 euroon nähden aiheutuu uusien turvapaikkahakemusten määrän oletetusta supistumisesta 4 000 hakemukseen.


2018 talousarvio 243 104 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 232 245 000
2016 tilinpäätös 131 308 940