Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi

Talousarvioesitys 2018

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 672 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 17 264 000 euroon nähden on 408 000 euroa, mistä 70 000 euroa aiheutuu työvoimakoulutusta koskevan tehtävän siirrosta momentilta 32.01.01 ja 338 000 euroa siirrosta momentilta 28.70.22 valtionavustusprosessin digitalisointihankekokonaisuuden käynnistämiseen.

Määrärahalla rahoitettavan hankkeen mahdolliset ylläpitomenot tai muut pysyvät menot eivät aiheuta lisämäärärahatarpeita.


2018 talousarvio 17 672 000
2017 III lisätalousarvio 1 662 000
2017 I lisätalousarvio -9 000
2017 talousarvio 18 021 000
2016 tilinpäätös 19 731 000