Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2018 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
            (10.) Tullin tulot
            11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista
            12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista
            13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista
            20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot
            25. Metallirahatulot
            50. Siirto valtion eläkerahastosta
            51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset
            52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut
            60. Työturvallisuusmaksu
            92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot
            93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen
            99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2018