Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2018 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
            10. Tuomioistuintulot
            15. Yleisen edunvalvonnan tulot
            20. Ulosottomaksut
            99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tuomioistuintulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 46 110 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa: Tulot perustuvat tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015), oikeusministeriön asetukseen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) sekä oikeusministeriön asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot35 69546 00046 000
— muut tuotot27110110
Tuotot yhteensä35 72246 11046 110
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset63 78665 00065 000
— osuus yhteiskustannuksista29 44030 00030 000
Kustannukset yhteensä93 22695 00095 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-57 504-48 890-48 890
Kustannusvastaavuus, %384949

2018 talousarvio46 110 000
2017 talousarvio46 110 000
2016 tilinpäätös35 721 538

15. Yleisen edunvalvonnan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 25 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot24 11023 00025 000
— muut tuotot4--
Tuotot yhteensä24 11423 30025 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset25 08319 10025 600
— osuus yhteiskustannuksista7 77910 9008 400
Kustannukset yhteensä32 86230 00034 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-8 748-6 700-9 000
Kustannusvastaavuus, %737874

2018 talousarvio25 000 000
2017 talousarvio23 300 000
2016 tilinpäätös24 114 223

20. Ulosottomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 73 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot78 53873 00072 800
— muut tuotot212-200
Tuotot yhteensä78 75073 00073 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset54 81745 00052 850
— osuus yhteiskustannuksista12 32123 50013 061
Kustannukset yhteensä67 13868 50065 911
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)11 6124 5007 089
Kustannusvastaavuus, %117107111

2018 talousarvio73 000 000
2017 talousarvio73 000 000
2016 tilinpäätös78 750 211

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 750 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2018—2019 ja oikeusministeriön asetukseen eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (1046/2016). Lisäksi momentille kertyvät ulosottokaaren (705/2007) mukaiset valtiolle tilitettävät vähäiset ulosottovarat sekä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet.


2018 talousarvio2 750 000
2017 talousarvio2 750 000
2016 tilinpäätös2 712 203