Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tullitoimi
            02. Tullilaitoksen toimintamenot
            70. Kaluston hankinta
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       40. Valtionhallinnon kehittäminen
       70. EU ja kansainväliset järjestöt
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
       91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2018

70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 1 300 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 28.10.02 junien läpivalaisulaitteistosta aiheutuviin menoihin.


2008 III lisätalousarvio-1 300 000
2008 talousarvio6 281 000
2007 tilinpäätös746 000
2006 tilinpäätös