Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2018

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 61 187 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion osuus merimieseläkemenoista on 31 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksitarkistus 624
Tarvearvion muutos 463
Yhteensä 1 087

2018 talousarvio 61 187 000
2017 talousarvio 60 100 000
2016 tilinpäätös 56 900 000