Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     7. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2018

8.4. Julkisyhteisöjen rahoitusasema ja velka jaoteltunaPDF-versio

Julkisyhteisöjen rahoitusasema ja velka jaoteltuna ydinsektoreiden sekä ydinsektoreiden ulkopuolisten yksiköiden rahoitusasemaan ja velkaan1)

Luettelo kaikista kansantalouden tilinpidossa julkisyhteisöihin luokitelluista yksiköistä alasektoreittain on Tilastokeskuksen verkkosivuilla osoitteessa:

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/_linkki/julkisyhteisot.html

Julkisyhteisöjen rahoitusasema on alijäämäinen vuosina 2016—2018 koko vuosien 2015—2021 tarkastelujakson ajan.

Alijäämästä valtaosa on valtion ydinsektorin, budjettitalouden, alijäämää, mutta myös paikallishallinnon ydinsektori, kunnat ja kuntayhtymät, on alijäämäinen. Sosiaaliturvarahastot ovat ylijäämäisiä. Ydinsektoreiden ulkopuolisten yksiköiden yhteenlaskettu alijäämä on n. 0,5 % suhteessa BKT:hen.

Julkisyhteisöjen velan suhde BKT:hen on laskevalla uralla. Velkasuhde laskee alle 60 prosentin v. 2018. Velasta suurin osa on valtion budjettitalouden velkaa. Myös kunnilla ja kuntayhtymillä on velkaa merkittävässä määrin. Ydinsektoreiden ulkopuolisista yksiköistä lähinnä kiinteistöyhtiöillä on velkaa. Ydinsektoreiden ulkopuolisten yksiköiden rahoitusaseman tai velan ei odoteta juurikaan muuttuvan tarkastelujaksolla.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema ja velka suhteessa BKT:hen jaoteltuna ydinsektoreihin ja ydinsektoreiden ulkopuolisiin yksiköihin

  2015 2016 2017 2018
         
Julkisyhteisöt yhteensä        
Rahoitusasema suhteessa BKT:hen -2,7 -1,8 -1,2 -1,4
Velka suhteessa BKT:hen 63,6 63,1 62,5 61,9
         
Ydinsektorit yhteensä        
Rahoitusasema suhteessa BKT:hen -2,1 -1,5 -0,7 -0,9
Velka suhteessa BKT:hen 61,4 60,7 60,3 59,7
         
Ulkopuoliset yksiköt yhteensä        
Rahoitusasema suhteessa BKT:hen -0,7 -0,3 -0,5 -0,5
Velka suhteessa BKT:hen 2,2 2,4 2,3 2,2