Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
            03. Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot
            04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot
       20. Työttömyysturva
       40. Eläkkeet
       50. Veteraanien tukeminen
       60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       80. Maatalousyrittäjien lomitustoiminta
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

03. Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää 1.11.2009 lukien myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenojen rahoittamiseen.

Selvitysosa: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus perustetaan 1.11.2009 lukien.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2009 II lisätalousarvio
2009 talousarvio1 390 000
2008 tilinpäätös1 388 000
2007 tilinpäätös1 339 000