Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 15 114 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) digitalisaation edellytysten ja digitalisaation edistämistä tukevien hankkeiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen

2) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin digitalisaatiota tukevien hankkeiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan julkisten palveluiden digitalisoinnin edistämiseen erityisesti vaikutukseltaan merkittävimpien prosessien kehittämisessä julkisen sektorin organisaatioiden toimittamien hakemusten perusteella. Määrärahaa voidaan käyttää myös digitalisaation edellytysten luomiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
E-oppiminen (siirto momentille 28.01.01) -225
Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hanke (siirto momentille 30.01.01) -3 140
Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hanke (siirto momentilta 30.01.01) 800
Kansallisen tulorekisterin toteuttaminen (siirto momentille 28.70.21) -5 000
KemiDigi-hanke (siirto momentille 32.01.21) -1 100
KemiDigi-hanke (siirto momentilta 32.01.21) 1 800
KiraDigi-hanke (siirto momentilta 35.20.(02)) 4 000
YTI-hanke (siirto momentille 28.70.01) -1 900
YTI-hanke (siirto momentilta 28.70.01) 3 000
Tasomuutos 1 807
Yhteensä 42

2018 talousarvio 15 114 000
2017 I lisätalousarvio -5 560 000
2017 talousarvio 15 072 000
2016 tilinpäätös 175 000