Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 836 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Kokonaistuottavuuden tuotos/panos -indeksi, muutos edelliseen vuoteen, % 10,1 1 1
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % 100 100 100
VTJ tietopalvelurajapinnasta luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl 21,7 22,4 24,7
Väestötietojärjestelmän suorakäytön
käytettävyys, %
99,95 99,95 99,95
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % 99,00 99,95 99,95
Muuttoilmoitus internetissä, % 72 75 80
Tunnistamispalvelu, käytettävyys, %   99,90 99,90
Asiointivaltuuspalvelut, käytettävyys, %   99,90 99,90
Palveluväylään liittyneet uudet organisaatiot, lkm 20 30 30
Palveluiden määrä PTV:ssä   5 000 7 000
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet1) 137 155 165
Sairauspoissaolot, pv/htv 8,3 8,5 8,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,5 3,5 3,5

1) Sisältää Kansallisen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanon määräaikaiset henkilöresurssit.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 27 025 27 545 45 438
Bruttotulot 19 420 17 925 19 602
Nettomenot 7 605 9 620 25 836
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 410    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 428    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 8 139 8 825 9 378
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 438 8 592 9 378
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -299 233 -
Kustannusvastaavuus, % 96 103 100
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 10 806 9 100 10 694
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 4 506 4 900 4 951
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 6 300 4 200 5 743
Kustannusvastaavuus, % 240 186 216

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HETI-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 4 000
Kansalaisen asiointitili ja yhteentoimivuuspalvelut (siirto momentilta 28.20.06) 2 125
KATSO-palvelu (siirto momentilta 28.10.01) 47
KATSO-palvelun kustannusten tarkistus (siirto momentille 28.10.01) -72
Nimilain uudistaminen 315
Palvelujen ylläpito (siirto momentilta 28.70.(03)) 7 250
Sähköisen tunnistamisen maksut (siirto momentilta 33.01.25) 500
Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 33.10.60) 680
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 28.10.01) 100
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 33.10.60) 1 000
Yritys-Suomi.fi -palvelu (siirto momentilta 32.01.02) 500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -11
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -5
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -7
Palkkaliukumasäästö -13
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -5
Toimintamenojen tuottavuussäästö -34
Toimintamenosäästö (HO 2015) -136
Työajan pidentäminen (Kiky) -8
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -6
Vuokrien indeksikorotus 3
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -7
Yhteensä 16 216

2018 talousarvio 25 836 000
2017 I lisätalousarvio 140 000
2017 talousarvio 9 620 000
2016 tilinpäätös 7 623 000